Stowarzyszenie Chirurgów Okulistów Polskich

Drogie Koleżanki i drodzy Koledzy, Niniejszym pragniemy poinformować, iż dnia 11 lutego 2008 roku zarejestrowane zostało w Sądzie Rejonowym w Warszawie Stowarzyszenie Chirurgów Okulistów Polskich. Głównym celem Stowarzyszenia jest między innymi doskonalenie i podnoszenie jakości chirurgicznych procedur okulistycznych, wymiana doświadczeń wśród okulistów chirurgów oraz podnoszenie świadomości społeczeństwa dotyczącej chorób oczu oraz możliwości ich leczenia. Wyrażamy nadzieję na dobrą współpracę w innymi organizacjami dla dalszego rozwoju okulistyki polskiej a także poprawę statusu lekarzy okulistów. Zarząd SCOP

Aktualności