Stowarzyszenie Chirurgów Okulistów Polskich

Jako członek Stowarzyszenia Chirurgów Okulistów Polskich zobowiązuję się do przestrzegania Statutu, uchwał i regulaminów Stowarzyszenia Chirurgów Okulistów Polskich, a w szczególności:

 • wspierania rozwoju chirurgii okulistycznej, promowania wiedzy z zakresu okulistyki oraz umacniania i godnego reprezentowania środowiska polskich chirurgów okulistów;
 • stałego uczestniczenia w procesie kształcenia podyplomowego;
 • regularnego opłacania składek członkowskich;
 • uczestniczenia w zebraniach i zjazdach Stowarzyszenia;
 • dbania o godność lekarza okulisty i właściwą pozycję chirurgii okulistycznej w całości struktur organizacyjnych ochrony zdrowia
 • współdziałania w integracji działalności naukowej, szkoleniowej i leczniczej lekarzy chirurgów okulistów ;
 • szerzenia zasad etyki i deontologii lekarskiej;
 • propagowania współczesnych i dawnych osiągnięć polskiej chirurgii okulistycznej.

Opłaty członkowskie

 • członek zwyczajny – specjalista – 300 zł / rok
 • członek zwyczajny – lekarz w trakcie specjalizacji – 100 zł / rok
 • członek wspierający – 100 zł / rok

Nr konta

50 1090 1098 0000 0001 1053 2697

Deklaracja członkowska

  Imię

  Nazwisko

  Numer telefonu

  Adres e-mail

  Data urodzenia

  Miejsce ukończenia studiów lekarskich

  Data ukończenia studiów lekarskich

  Tytuł naukowy:

  Specjalizacja:

  Proszę wybrać rodzaj członkostwa

  Proszę wybrać typ

  Proszę wybrać typ

  Podpis (proszę użyć myszki aby złożyć podpis)

  Potwierdzam zgodność z prawdą danych rejestracyjnych podanych na formularzu
  rejestracyjnym i zobowiązuje się do niezwłocznego zawiadamiania Zarządu Stowarzyszenia o wszelkich zmianach dotyczących danych podanych w deklaracji członkowskiej.
  Wyrażam zgodę na przechowywanie i przetwarzanie danych zawartych w niniejszej deklaracji dla potrzeb Stowarzyszenia Chirurgów Okulistów Polskich