Pismo do Prezesa NFZ

Dnia 10.12.2008 r. Zarząd Stowarzyszenia Chirurgów Okulistów Polskich wystosował pismo do Prezesa NFZ dr med. Jacka Paszkiewicza w sprawie komunikatu NFZ z dnia 28.10.08. Powyższy komunikat NFZ dotyczący wymogów, jakie muszą spełniać ośrodki chirurgii oka wzbudził nasz niepokój i obawy. Na liście sprzętu niezbędnego do ubiegania się o przyznanie kontraktu z NFZ na wykonywanie procedur…

Spotkanie z Prezesem NFZ

W dniu 31.10.2008 r. w Centrali Narodowego Funduszu Zdrowia przy ul.Grójeckiej 186 w Warszawie odbyło się spotkanie przedstawicieli Stowarzyszenia Chirurgów Okulistów Polskich z dr Jackiem Paszkiewiczem, Prezesem Narodowego Funduszu Zdrowia. Poruszono następujące kwestie: – poprawa dystrybucji środków finansowych poprzez zniesienie limitowania usług, głównie w zakresie operacji zaćmy, – sformalizowanie dopłat do ponad standardowych soczewek wewnątrzgałkowych,…

Spotkanie z Konsultantem Krajowym

W dniu 19 września 2008r. o godz. 10.00 w Klinice Okulistyki przy ul. Sierakowskiego 13 w Warszawie, odbyło się spotkanie przedstawicieli Stowarzyszenia Chirurgów Okulistów Polskich z Przewodniczącym Polskiego Towarzystwa Okulistycznego – Prof. Dr hab. Jerzym Szaflikiem. Stowarzyszenie reprezentowane było przez dr Marka Czubaka, przewodniczącego SCOP, dr Piotra Kawę oraz dr Joannę Semplińską–Szewczyk. Dr Marek Czubak…

Sytuacja na Oddziale Okulistycznym w Rzeszowie

Niniejszym wyrażamy swój niepokój i dezaprobatę z powodu sytuacji, która obecnie ma miejsce na Oddziale Okulistycznym Wojewódzkiego Szpitala w Rzeszowie. Jak nam wiadomo od początku tego roku kalendarzowego istnieje spór pomiędzy lekarzami okulistami a Dyrekcją szpitala, który w mediach w niekorzystny świetle stawia rzeszowskich lekarzy. Sytuacja ta jest niekorzystna zwłaszcza dla pacjentów, którzy zawiedzeni są…

Protokół z walengo zebrania SCOP

W zebraniu, które odbyło się w siedzibie Mega-Lens w Warszawie przy ulicy Armii Ludowej wzięło udział 14 osób: 13 członków założycieli oraz 1 osoba kandydująca na członka. Na wstępie zaproponowano następujący porządek obrad: 1. otwarcie i powitanie, podpisanie listy,stwierdzenie prawomocności obrad 2. wybór przewodniczącego zebrania 3. wybór protokolanta zebrania 4. wybór komisji skrutacyjnej 5. rozpatrzenie…