Pismo do Prezesa NFZ

Dnia 10.12.2008 r. Zarząd Stowarzyszenia Chirurgów Okulistów Polskich wystosował pismo do Prezesa NFZ dr med. Jacka Paszkiewicza w sprawie komunikatu NFZ z dnia 28.10.08. Powyższy komunikat NFZ dotyczący wymogów, jakie muszą spełniać ośrodki chirurgii oka wzbudził nasz niepokój i obawy. Na liście sprzętu niezbędnego do ubiegania się o przyznanie kontraktu z NFZ na wykonywanie procedur…