Sprawozdanie z Walnego Zebrania członków SCOP

W dniu 13 grudnia 2009 r. w siedzibie Stowarzyszenia Chirurgów Okulistów Polskich przy ul. Armii Ludowej 17 w Warszawie odbyło się Walne Zebranie Członków SCOP. Zebranie otworzył przewodniczący Stowarzyszenia dr Marek Czubak. W trakcie spotkania w drodze głosowania przyjęto jednogłośnie następujących członków w poczet Stowarzyszenia: 1/ dr Zbigniew Dyda z Bielawy 2/ dr Bartosz Fabijańczyk ze Zgierza…