Panel ekspertów: Program lekowy DME

17 grudnia br o godz. 19.00 zapraszamy na panel ekspertów dotyczący programu lekowego DME. O SMTP praktycznie, o zaleceniach i wytycznych programu a także o drzewku decyzyjnym w programie lekowym dyskutować będą: prof dr hab. n. med. Robert Rejdak, prof. dr hab. n. med. Marek Rękas, dr hab. n. med. prof. WIM Małgorzata Figurska oraz…

Poznajmy naszych pacjentów z wAMD i pierwsze efekty terapii brolucizumabem – część 2.

Okuliści z całego kraju o przypadkach pacjentów z wAMD! Zapraszamy do zapoznania się z drugim materiałem zrealizowanym w ramach projektu poświęconego rezultatom szesnastotygodniowej terapii brolucizumabem podawanego w postaci iniekcji doszklistkowych, pod patronatem merytorycznym SCOP. Prelegenci przybliżyli najciekawsze przypadki kliniczne, omawiając na ich podstawie: strategie terapeutyczne, parametry uzyskiwane w badaniach, a także stopień aktywności choroby na poszczególnych…

Cukrzycowy obrzęk plamki – postępowanie i leczenie w świetle zapisów programu lekowego B.120 – webinar

Serdecznie zapraszamy na Konferencję online pt. „Cukrzycowy obrzęk plamki – postępowanie i leczenie w świetle zapisów programu lekowego B.120”, która odbędzie się we środę, 13.10, o godz. 19.00. PROGRAM:19:00-19:05 Powitanie i wprowadzenie19:05-19:30 Drzewko decyzyjne DME, dr hab. n. med. Anna Matysik-Woźniak19:30-19:55 Diagnostyka DME, dr hab. n. med. Małgorzata Figurska19:55-20:20 Leczenie DME, dr hab. n. med.…