Poznajmy naszych pacjentów z wAMD i pierwsze efekty terapii brolucizumabem – część 2.

Okuliści z całego kraju o przypadkach pacjentów z wAMD! Zapraszamy do zapoznania się z drugim materiałem zrealizowanym w ramach projektu poświęconego rezultatom szesnastotygodniowej terapii brolucizumabem podawanego w postaci iniekcji doszklistkowych, pod patronatem merytorycznym SCOP. Prelegenci przybliżyli najciekawsze przypadki kliniczne, omawiając na ich podstawie: strategie terapeutyczne, parametry uzyskiwane w badaniach, a także stopień aktywności choroby na poszczególnych…