Walne Zgromadzenie członków

Zarząd SCOP zwołał Walne Zgromadzenie członków Stowarzyszenia na dzień 3 czerwca 2022 r. na godz. 18.00. Posiedzenie Walnego Zgromadzenie odbędzie się w Krakowie w Hotelu Ibis Style East (ul. Bulwarowa 35A). Walne Zgromadzenie jest najwyższą władzą Stowarzyszenia, jego celem będzie podsumowanie mijającej kadencji oraz wybór władz Stowarzyszenia na kolejne 3 lata. Planowane jest także dokonanie…