prof. Rękas Liderem Innowacyjności.

Patent lidera innowacyjności dla wiceprzewodniczącego SCOP prof. Marka Rękasa. W uznaniu wybitnych zasług harmonijnego łączeniu nauki z praktyką zawodową w dziedzinie rozwoju nowoczesnej okulistyki i duży wkład w reorganizację systemu opieki zdrowotnej i finansowania chorób oczu, prof. Marek Rękas otrzymał „Patenty Liderów Innowacyjności”. Nagrodę przyznała Kapituła konkursu, organizowanego przez Redakcję Liderów Innowacyjności wspólnie ze Stowarzyszeniem…

Walne Zgromadzenie.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie – 12 kwietnia 2019, Bydgoszcz. Zarząd podjął uchwałę o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 12 kwietnia 2019 r. na godz. 17.00 w Bydgoszczy. Celem Walnego Zgromadzenia ma być dokonanie zmian w Statucie Stowarzyszenia oraz zatwierdzenie sprawozdania za rok 2018. Walne Zgromadzenie obradować będzie w czasie konferencji „Nowości w terapii wysiękowej postaci…

Pierwsze posiedzenie Zarządu.

Pierwsze posiedzenie Zarządu. W poniedziałek, 4 marca br. odbyło się pierwsze w nowej kadencji władz posiedzenie Zarządu. Zarząd dyskutował m.in. o organizacji swojej pracy, kierunkach działania Stowarzyszenia w roku 2019 a także konieczności usprawnienia działalności oraz zmiany Statutu. Podął także uchwałę o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.