Odpowiedź SCOP na pismo Konsultanta Krajowego prof. dr hab. Marka Rękasa w sprawie programu lekowego leczenia AMD

W związku z pismem Konsultanta Krajowego prof. dr hab. Marka Rękasa z dnia 30.10.2017 r. w sprawie programu lekowego Leczenie neowaskularnej (wysiękowej) postaci zwyrodnienia plamki związanego z wiekiem (AMD) (ICD-10 H35.3) uważamy, że każde uproszczenie procedury podawania iniekcji doszklistkowych preparatów anty-VEGF w programie lekowym leczenia AMD, zarówno co do wymogów administracyjnych jak też ogólnomedycznych określonych…