Zawiadomienie o śmierci prof. Józefa Kałużnego

Stowarzyszenie Chirurgów Okulistów Polskich dołącza się do płynących z całego środowiska okulistycznego kondolencji składanych Rodzinie oraz wspomnień po śmierci Świętej Pamięci Pana Profesora dr hab. n. med. Józefa Kałużnego. Pan Profesor był nauczycielem wielu pokoleń okulistów oraz pionierem mikrochirurgii okulistycznej w Polsce, w tym wszczepów soczewek wewnątrzgałkowych. Zarząd SCOP

Życzenia świąteczne

Szanowne Koleżanki i Koledzy, W imieniu Zarządu Stowarzyszenia Chirurgów Okulistów Polskich z okazji Świąt Bożego Narodzenia pragniemy złożyć serdeczne życzenia oraz życzyć wszelkich sukcesów w nadchodzącym 2018 Nowym Roku. Życzymy Wam Świąt pełnych ciepła, spokoju i radości, a nadchodzący rok niech będzie czasem nowych wyzwań i celów. Zarząd Stowarzyszenia Chirurgów Okulistów Polskich

Odpowiedź SCOP na pismo Konsultanta Krajowego prof. dr hab. Marka Rękasa w sprawie programu lekowego leczenia AMD

W związku z pismem Konsultanta Krajowego prof. dr hab. Marka Rękasa z dnia 30.10.2017 r. w sprawie programu lekowego Leczenie neowaskularnej (wysiękowej) postaci zwyrodnienia plamki związanego z wiekiem (AMD) (ICD-10 H35.3) uważamy, że każde uproszczenie procedury podawania iniekcji doszklistkowych preparatów anty-VEGF w programie lekowym leczenia AMD, zarówno co do wymogów administracyjnych jak też ogólnomedycznych określonych…