Kurs atestacyjny dla rezydentów okulistyki on-line – zaczynamy!

Zapraszamy na pierwszy organizowany przez Stowarzyszenie Chirurgów Okulistów Polskich Kurs atestacyjny dla rezydentów okulistyki. 5 sesji on-line, które mają na celu zwiększenie wiedzy specjalistycznej z zakresu okulistyki oraz pełniejsze przygotowanie do egzaminu specjalizacyjnego. Bogaty program naukowy z udziałem wysokiej klasy praktyków daje pewność wysokiej jakości merytorycznej wydarzenia. Nad merytoryką przedsięwzięcia czuwać będzie komitet naukowy w…