SCOP dla szpitali w Ukrainie

Zarząd SCOP zdecydował o zaangażowaniu w akcję pomocy dla Ukrainy. Ze środków Stowarzyszenia zakupione zostaną najpotrzebniejsze leki i środki medyczne dla oddziałów okulistycznych w Ukrainie. Jednocześnie uruchamiamy zbiórkę rzeczową artykułów medycznych. Zachęcamy firmy i osoby prywatne do kontaktu i przekazywania materiałów.

Kurs atestacyjny dla rezydentów okulistyki – sesja II

W poniedziałek, 7 lutego 2022 zapraszamy na drugą sesję kursu atestacyjnego dla rezydentów okulistyki. Sesja poświęcona będzie okulistyce dziecięcej. Prosimy o wcześniejszą rejestrację. W związku z próbą zakłócenia wcześniejszej sesji zwiększyliśmy listę wymaganych przy rejestracji danych, wprowadziliśmy Waiting Room – organizatorzy będą wpuszczać na spotkanie. Prosimy o rejestrację na wydarzenie na min. 30 minut przed…

Konsultacje zaleceń dot. korekcji prezbiopii.

Fundacja Wspierania Rozwoju Okulistyki „Okulistyka 21” opracowała zalecenia dotyczące korekcji prezbiopii: https://prezbiopia.pl/zalecenia/ Powstały one w ramach realizowanego projektu „Presbiopia – nauka dla innowacyjności, innowacyjność dla nauki” współfinansowanego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach Programu DIALOG. Zachęcamy do zapoznania się z materiałem i zgłaszanie wszelkich uwagi do zaleceń pod adresem e-mailowym prezbiopia.21@gmail.com do 31.01.2022…

Panel ekspertów: Program lekowy DME

17 grudnia br o godz. 19.00 zapraszamy na panel ekspertów dotyczący programu lekowego DME. O SMTP praktycznie, o zaleceniach i wytycznych programu a także o drzewku decyzyjnym w programie lekowym dyskutować będą: prof dr hab. n. med. Robert Rejdak, prof. dr hab. n. med. Marek Rękas, dr hab. n. med. prof. WIM Małgorzata Figurska oraz…

Poznajmy naszych pacjentów z wAMD i pierwsze efekty terapii brolucizumabem – część 2.

Okuliści z całego kraju o przypadkach pacjentów z wAMD! Zapraszamy do zapoznania się z drugim materiałem zrealizowanym w ramach projektu poświęconego rezultatom szesnastotygodniowej terapii brolucizumabem podawanego w postaci iniekcji doszklistkowych, pod patronatem merytorycznym SCOP. Prelegenci przybliżyli najciekawsze przypadki kliniczne, omawiając na ich podstawie: strategie terapeutyczne, parametry uzyskiwane w badaniach, a także stopień aktywności choroby na poszczególnych…