Odpowiedż Zarządu SCOP na pismo Dyrektora LEXUM

Warszawa, dn. 20.10.2013 Szanowny Pan Jarosław Pawliński Dyrektor Zarządzający Europejskich Klinik Okulistycznych Lexum   Szanowny Panie Dyrektorze, Szanowni Państwo. W odpowiedzi na Pana pismo pragnę uprzejmie poinformować, że wszystkich świadczeniodawców w Polsce, w tym również spółki prawa handlowego, obowiązuje przestrzeganie prawa, a w szczególności Ustawy o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011 roku. Prowadzona…

Reklama w internecie – Stanowisko Zarządu SCOP

W związku z nasiloną ekspansją reklamową w internecie dotyczącą świadczeń zdrowotnych z zakresu okulistyki Zarząd Stowarzyszenia Chirurgów Okulistów Polskich jednogłośnie potępił postawę lekarzy i NZOZów stosujących ww. praktyki w postaci umieszczania ofert na stronach internetowych zakupów grupowych typu Groupon. Postawa ta jest jednoznacznym i rażącym naruszeniem art. 63 p.1, art. 65 oraz art. 66 p.4…

List Zarządu SCOP do lekarzy sieci klinik LEXUM

Stowarzyszenie Chirurgów Okulistów Polskich Al. Armii Ludowej 17 00-632 Warszawa   Warszawa, 27.09.2013   Lekarze Okuliści Europejskich Klinik Okulistycznych LEXUM   Szanowna Pani Doktor, Szanowny Panie Doktorze,   Pragniemy wyrazić swoje zaniepokojenie próbami zaniżania wartości wyceny procedury usunięcia zaćmy w Polsce. W dniu 26 sierpnia 2013 Zarząd Stowarzyszenia Chirurgów Okulistów Polskich wystosował pismo do Narodowego…

Oświadczenie SCOP do Ministra Zdrowia

OSWIADCZENIE SCOP Szanowny Panie Ministrze, W związku z zaistniałą w ostatnim czasie sytuacją w polskiej okulistyce Zarząd SCOP wyraża głębokie zaniepokojenie. Od wielu lat jesteśmy świadkami znacznych nieprawidłowości w funkcjonowaniu okulistycznej ochrony zdrowia, kontraktowaniu usług i procedur okulistycznych. Wielokrotnie przedstawialiśmy konieczność wprowadzenia transparentnych i racjonalnych zasad kontraktowania usług zgodnych z zasadami zdrowej konkurencji i umożliwiających…

Apel lubelskich lekarzy, opublikowany w Rzeczpospolitej do Konsultanta Krajowego prof.dr hab. Jerzego Szaflika

Prof. dr hab. n. med. Jerzy Szaflik Konsultant krajowy w dziedzinie okulistyki Kierownik Katedry i Kliniki II Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego Ul. Sierakowskiego 13 03-709 Warszawa Zwracamy się z uprzejmą prośbą do Pana Profesora o wycofanie swojej oferty z konkursu na świadczenia zdrowotne w ramach umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia z zakresu Chirurgia Jednego…

Protokół ze spotkania w Sejmie

Protokół ze spotkania w Sejmie. W dniu 11.06.2010 w godzinach 14.00- 16.30 w gmachu Sejmu odbyło się spotkanie z politykami nt. nieprawidłowego funkcjonowania obecnego systemu refundowania procedur medycznych w okulistyce. W spotkaniu uczestniczyła poseł Joanna Mucha, minister Julia Pitera, przedstawiciel Agencji Oceny Procedur Medycznych, prof. Zbigniew Zagórski  prof. Jerzy Szaflik oraz przedstawiciele SCOP dr Marek…