Oświadczenie SCOP do Ministra Zdrowia

OSWIADCZENIE SCOP Szanowny Panie Ministrze, W związku z zaistniałą w ostatnim czasie sytuacją w polskiej okulistyce Zarząd SCOP wyraża głębokie zaniepokojenie. Od wielu lat jesteśmy świadkami znacznych nieprawidłowości w funkcjonowaniu okulistycznej ochrony zdrowia, kontraktowaniu usług i procedur okulistycznych. Wielokrotnie przedstawialiśmy konieczność wprowadzenia transparentnych i racjonalnych zasad kontraktowania usług zgodnych z zasadami zdrowej konkurencji i umożliwiających…

Apel lubelskich lekarzy, opublikowany w Rzeczpospolitej do Konsultanta Krajowego prof.dr hab. Jerzego Szaflika

Prof. dr hab. n. med. Jerzy Szaflik Konsultant krajowy w dziedzinie okulistyki Kierownik Katedry i Kliniki II Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego Ul. Sierakowskiego 13 03-709 Warszawa Zwracamy się z uprzejmą prośbą do Pana Profesora o wycofanie swojej oferty z konkursu na świadczenia zdrowotne w ramach umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia z zakresu Chirurgia Jednego…

Protokół ze spotkania w Sejmie

Protokół ze spotkania w Sejmie. W dniu 11.06.2010 w godzinach 14.00- 16.30 w gmachu Sejmu odbyło się spotkanie z politykami nt. nieprawidłowego funkcjonowania obecnego systemu refundowania procedur medycznych w okulistyce. W spotkaniu uczestniczyła poseł Joanna Mucha, minister Julia Pitera, przedstawiciel Agencji Oceny Procedur Medycznych, prof. Zbigniew Zagórski  prof. Jerzy Szaflik oraz przedstawiciele SCOP dr Marek…

Sprawozdanie z Walnego Zebrania członków SCOP

W dniu 13 grudnia 2009 r. w siedzibie Stowarzyszenia Chirurgów Okulistów Polskich przy ul. Armii Ludowej 17 w Warszawie odbyło się Walne Zebranie Członków SCOP. Zebranie otworzył przewodniczący Stowarzyszenia dr Marek Czubak. W trakcie spotkania w drodze głosowania przyjęto jednogłośnie następujących członków w poczet Stowarzyszenia: 1/ dr Zbigniew Dyda z Bielawy 2/ dr Bartosz Fabijańczyk ze Zgierza…

Pismo do Konsultanta Krajowego w sprawie załącznika NFZ

W dniu 04.06.09 r. po odpowiedzi NFZ na nasze interwencyjne pismo, dotyczące wprowadzenia przez NFZ /załącznik nr.3 zarządzenia Prezesa NFZ Nr 93/2008/DSOZ z dnia 22 października 2008/ nowych warunków wyposażenia w sprzęt okulistyczny, niezbędny do wykonywania operacji usunięcia zaćmy dla świadczeniodawców, Zarząd Stowarzyszenia zwrócił się do Konsultanta Krajowego prof. Jerzego Szaflika z prośbą o pomoc…

Odpowiedź NFZ na pismo Zarządu SCOP dotyczące warunków sprzętowych

Po 6 miesiącach!!! i wielokrotnych telefonach do NFZ, dnia 26.05.09 Zarząd SCOP otrzymał oficjalne pismo wyjaśniające okoliczności i motywacje wprowadzenia przez NFZ /załącznik nr.3 zarządzenia Prezesa NFZ Nr 93/2008/DSOZ z dnia 22 października 2008/ nowych warunków wyposażenia w sprzęt okulistyczny, niezbędny do wykonywania operacji usunięcia zaćmy dla świadczeniodawców. Poniżej zamieszczamy pełny tekst oświadczenia, oryginalny tekst…

Posiedzenie Komisji Przyjazne Państwo

W dniu 22 maja 2009 Prezydium Komisji Nadzwyczajnej „Przyjazne Państwo” do spraw związanych z ograniczaniem biurokracji pod przewodnictwem Mirosława Sekuły jednogłośnie przyjęło projekt Dezyderatu nr 26 Komisji w sprawie wprowadzenia zmian w przepisach określających warunki wobec świadczeniodawców (szpitale, niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej), które mają lub starają się o umowę z Narodowym Funduszem na wykonywanie zabiegów…

Pismo do Prezesa NFZ i Konsultanta Krajowego w sprawie kroplówek „pentaxyphiliną”

W dniu 20 maja 2009 Zarząd SCOP wystosował pismo do Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia dr med. Jacka Paszkiewicza z prośbą o wykreślenie procedury okulistycznej: tzw. „kuracji” Pentaxyphiliną (takimi preparatami jak Cavinton, Trental, Polphilin, Pentohaxal) w postaci kroplówek dożylnych, z refundowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia procedur w trybie leczenie szpitalne. Zwróciliśmy uwagę, że obecnie we wszystkich…

Decyzja Sądu Koleżeńskiego SCOP

Szanowni koledzy, Sąd Koleżeński Stowarzyszenia Chirurgów Okulistów Polskich  w ramach swoich uprawnień określonych w Statucie Stowarzyszenia, w związku z zaistniałą sytuacją w Szpitalu Wojewódzkim w Rzeszowie podjął decyzję o zawieszeniu dr Jacka Krukowskiego w członkostwie Stowarzyszenia na okres ½ roku z możliwością przedłużenia lub cofnięcia kary. Decyzja wchodzi w życie z dniem 28  stycznia 2009r.…

Pismo do pani Minister Zdrowia

Dnia 25.01.2009 Zarząd SCOP wystosował pismo do Pani Minister Zdrowia Dr med. Ewy Kopacz z prośbą o możliwość spotkania i rozmowy na temat wyboru przez pacjentów rodzaju soczewek wewnątrzgałkowych, wszczepianych w trakcie operacji usunięcia zaćmy w ramach kontraktu z NFZ Obecnie wiele jednostek publicznych i prywatnych w Polsce pobiera nieformalne dopłaty do tzw. „lepszych” soczewek.…