Pismo do Nadzwyczajnej Komisji Sejmowej „Przyjazne Państwo”

W dniu 16 stycznia 2009 roku Zarząd Stowarzyszenia Chirurgów Okulistów Polskich złożył oficjalne pismo do Nadzwyczajnej Komisji Sejmowej „ Przyjazne Państwo” w sprawie wprowadzenia przez NFZ niezrozumiałych przepisów określających warunki wobec świadczeniodawców (szpitale, NZOZ- y), które mają/lub starają się o umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia na wykonywanie zabiegów operacyjnych, określanych terminem chirurgii jednego dnia z…

Pismo do Prezesa NFZ

Dnia 10.12.2008 r. Zarząd Stowarzyszenia Chirurgów Okulistów Polskich wystosował pismo do Prezesa NFZ dr med. Jacka Paszkiewicza w sprawie komunikatu NFZ z dnia 28.10.08. Powyższy komunikat NFZ dotyczący wymogów, jakie muszą spełniać ośrodki chirurgii oka wzbudził nasz niepokój i obawy. Na liście sprzętu niezbędnego do ubiegania się o przyznanie kontraktu z NFZ na wykonywanie procedur…

Spotkanie z Prezesem NFZ

W dniu 31.10.2008 r. w Centrali Narodowego Funduszu Zdrowia przy ul.Grójeckiej 186 w Warszawie odbyło się spotkanie przedstawicieli Stowarzyszenia Chirurgów Okulistów Polskich z dr Jackiem Paszkiewiczem, Prezesem Narodowego Funduszu Zdrowia. Poruszono następujące kwestie: – poprawa dystrybucji środków finansowych poprzez zniesienie limitowania usług, głównie w zakresie operacji zaćmy, – sformalizowanie dopłat do ponad standardowych soczewek wewnątrzgałkowych,…

Spotkanie z Konsultantem Krajowym

W dniu 19 września 2008r. o godz. 10.00 w Klinice Okulistyki przy ul. Sierakowskiego 13 w Warszawie, odbyło się spotkanie przedstawicieli Stowarzyszenia Chirurgów Okulistów Polskich z Przewodniczącym Polskiego Towarzystwa Okulistycznego – Prof. Dr hab. Jerzym Szaflikiem. Stowarzyszenie reprezentowane było przez dr Marka Czubaka, przewodniczącego SCOP, dr Piotra Kawę oraz dr Joannę Semplińską–Szewczyk. Dr Marek Czubak…

Sytuacja na Oddziale Okulistycznym w Rzeszowie

Niniejszym wyrażamy swój niepokój i dezaprobatę z powodu sytuacji, która obecnie ma miejsce na Oddziale Okulistycznym Wojewódzkiego Szpitala w Rzeszowie. Jak nam wiadomo od początku tego roku kalendarzowego istnieje spór pomiędzy lekarzami okulistami a Dyrekcją szpitala, który w mediach w niekorzystny świetle stawia rzeszowskich lekarzy. Sytuacja ta jest niekorzystna zwłaszcza dla pacjentów, którzy zawiedzeni są…

Protokół z walengo zebrania SCOP

W zebraniu, które odbyło się w siedzibie Mega-Lens w Warszawie przy ulicy Armii Ludowej wzięło udział 14 osób: 13 członków założycieli oraz 1 osoba kandydująca na członka. Na wstępie zaproponowano następujący porządek obrad: 1. otwarcie i powitanie, podpisanie listy,stwierdzenie prawomocności obrad 2. wybór przewodniczącego zebrania 3. wybór protokolanta zebrania 4. wybór komisji skrutacyjnej 5. rozpatrzenie…