Sprawozdanie z Walnego Zebrania członków SCOP

W dniu 13 grudnia 2009 r. w siedzibie Stowarzyszenia Chirurgów Okulistów Polskich przy ul. Armii Ludowej 17 w Warszawie odbyło się Walne Zebranie Członków SCOP. Zebranie otworzył przewodniczący Stowarzyszenia dr Marek Czubak. W trakcie spotkania w drodze głosowania przyjęto jednogłośnie następujących członków w poczet Stowarzyszenia: 1/ dr Zbigniew Dyda z Bielawy 2/ dr Bartosz Fabijańczyk ze Zgierza…

Pismo do Konsultanta Krajowego w sprawie załącznika NFZ

W dniu 04.06.09 r. po odpowiedzi NFZ na nasze interwencyjne pismo, dotyczące wprowadzenia przez NFZ /załącznik nr.3 zarządzenia Prezesa NFZ Nr 93/2008/DSOZ z dnia 22 października 2008/ nowych warunków wyposażenia w sprzęt okulistyczny, niezbędny do wykonywania operacji usunięcia zaćmy dla świadczeniodawców, Zarząd Stowarzyszenia zwrócił się do Konsultanta Krajowego prof. Jerzego Szaflika z prośbą o pomoc…

Odpowiedź NFZ na pismo Zarządu SCOP dotyczące warunków sprzętowych

Po 6 miesiącach!!! i wielokrotnych telefonach do NFZ, dnia 26.05.09 Zarząd SCOP otrzymał oficjalne pismo wyjaśniające okoliczności i motywacje wprowadzenia przez NFZ /załącznik nr.3 zarządzenia Prezesa NFZ Nr 93/2008/DSOZ z dnia 22 października 2008/ nowych warunków wyposażenia w sprzęt okulistyczny, niezbędny do wykonywania operacji usunięcia zaćmy dla świadczeniodawców. Poniżej zamieszczamy pełny tekst oświadczenia, oryginalny tekst…

Posiedzenie Komisji Przyjazne Państwo

W dniu 22 maja 2009 Prezydium Komisji Nadzwyczajnej „Przyjazne Państwo” do spraw związanych z ograniczaniem biurokracji pod przewodnictwem Mirosława Sekuły jednogłośnie przyjęło projekt Dezyderatu nr 26 Komisji w sprawie wprowadzenia zmian w przepisach określających warunki wobec świadczeniodawców (szpitale, niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej), które mają lub starają się o umowę z Narodowym Funduszem na wykonywanie zabiegów…

Pismo do Prezesa NFZ i Konsultanta Krajowego w sprawie kroplówek „pentaxyphiliną”

W dniu 20 maja 2009 Zarząd SCOP wystosował pismo do Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia dr med. Jacka Paszkiewicza z prośbą o wykreślenie procedury okulistycznej: tzw. „kuracji” Pentaxyphiliną (takimi preparatami jak Cavinton, Trental, Polphilin, Pentohaxal) w postaci kroplówek dożylnych, z refundowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia procedur w trybie leczenie szpitalne. Zwróciliśmy uwagę, że obecnie we wszystkich…

Decyzja Sądu Koleżeńskiego SCOP

Szanowni koledzy, Sąd Koleżeński Stowarzyszenia Chirurgów Okulistów Polskich  w ramach swoich uprawnień określonych w Statucie Stowarzyszenia, w związku z zaistniałą sytuacją w Szpitalu Wojewódzkim w Rzeszowie podjął decyzję o zawieszeniu dr Jacka Krukowskiego w członkostwie Stowarzyszenia na okres ½ roku z możliwością przedłużenia lub cofnięcia kary. Decyzja wchodzi w życie z dniem 28  stycznia 2009r.…

Pismo do pani Minister Zdrowia

Dnia 25.01.2009 Zarząd SCOP wystosował pismo do Pani Minister Zdrowia Dr med. Ewy Kopacz z prośbą o możliwość spotkania i rozmowy na temat wyboru przez pacjentów rodzaju soczewek wewnątrzgałkowych, wszczepianych w trakcie operacji usunięcia zaćmy w ramach kontraktu z NFZ Obecnie wiele jednostek publicznych i prywatnych w Polsce pobiera nieformalne dopłaty do tzw. „lepszych” soczewek.…

Pismo do Nadzwyczajnej Komisji Sejmowej „Przyjazne Państwo”

W dniu 16 stycznia 2009 roku Zarząd Stowarzyszenia Chirurgów Okulistów Polskich złożył oficjalne pismo do Nadzwyczajnej Komisji Sejmowej „ Przyjazne Państwo” w sprawie wprowadzenia przez NFZ niezrozumiałych przepisów określających warunki wobec świadczeniodawców (szpitale, NZOZ- y), które mają/lub starają się o umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia na wykonywanie zabiegów operacyjnych, określanych terminem chirurgii jednego dnia z…

Pismo do Prezesa NFZ

Dnia 10.12.2008 r. Zarząd Stowarzyszenia Chirurgów Okulistów Polskich wystosował pismo do Prezesa NFZ dr med. Jacka Paszkiewicza w sprawie komunikatu NFZ z dnia 28.10.08. Powyższy komunikat NFZ dotyczący wymogów, jakie muszą spełniać ośrodki chirurgii oka wzbudził nasz niepokój i obawy. Na liście sprzętu niezbędnego do ubiegania się o przyznanie kontraktu z NFZ na wykonywanie procedur…

Spotkanie z Prezesem NFZ

W dniu 31.10.2008 r. w Centrali Narodowego Funduszu Zdrowia przy ul.Grójeckiej 186 w Warszawie odbyło się spotkanie przedstawicieli Stowarzyszenia Chirurgów Okulistów Polskich z dr Jackiem Paszkiewiczem, Prezesem Narodowego Funduszu Zdrowia. Poruszono następujące kwestie: – poprawa dystrybucji środków finansowych poprzez zniesienie limitowania usług, głównie w zakresie operacji zaćmy, – sformalizowanie dopłat do ponad standardowych soczewek wewnątrzgałkowych,…